Sekretariatet

Svenska IENE har ett sekretariat som kan kontaktas via: info@sweden.iene.info

Värdorganisation för IENEs sekretariat är Calluna AB (postadress: Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping). Svenska IENE finansieras av Trafikverket.

Internationella IENE leds av en internationellt sammansatt styrelse som väljs vid årsmötet (General Assembly). Ordförande i styrelsen för nuvarande mandatperiod är Anders Sjölund från svenska Trafikverket. Fler detaljer om internationella IENE återfinns på hemsidan: www.iene.info.

Sekretariatet bemannas av följande personer:

J-O Helldin

J-O Helldin

Tove Adelsköld

Tove Adelsköld

Andreas Seiler

Andreas Seiler